>
עולם של פתרונות בגנרטורים ואקוסטיקה.
אחריות לגנרטורים

אחריות לגנרטורים

אורקל מעניקה אחריות מלאה למוצרים המסופקים ואף לאלו הנלווים כגון וסתי מתח, ספוגים אקוסטים ועוד. וכן ולפרויקטים המבוצעים על ידה. הגדרת תקופת האחריות מתואמת מראש עם הלקוח בהתאם לצרכים המיוחדים שלו ובכפוף להסכם בין הצדדים. תחילת תקופת האחריות נספרת בד"כ מיום האספקה. במקרים בהם הלקוח איננו הלקוח הסופי ניתן לתאם אחריות מתקופת המסירה ללקוח הסופי ובתנאי שהאספקה ללקוח הסופי מתוחמת בזמן כפי שיקבע בין הצדדים ובתנאי שהמוצרים מוחזקים ומתוחזקים על פי הנחיות אורקל.


יובהר כי אחריותה של אורקל תעמוד בתנאי שהלקוח פועל על פי הוראות ההפעלה והוראות התחזוקה כפי שנקבעו ע"י אורקל ו/או היצרן המקורי של המנוע והאלטרנטור.

  בניית אתר אינטרנט |   קידום אתרים