>
עולם של פתרונות בגנרטורים ואקוסטיקה.
שירות לאחר מכירה
אורקל גנרטורים » שירות לגנרטורים » שירות לאחר מכירה

שירות לאחר מכירה

אורקל המספקת שירותים של מכירת גנרטורים והשכרתם מגנרטורים תעשיתים ועד http://www.orkal.co.il/ הקטן הפרטי.

אורקל מקפידה על קשר עם הלקוח גם לאחר קניית גנרטורים תוך מתן מלוא השירותים הנדרשים למען תיפקוד מלא של המערכות המסופקות על ידה.

לאורקל צי של ניידות שירות הזמינות לשירות מתוכנן או לשירות חירום 24 שעות ביממה ובזמן תגובה מהיר. אורקל מחזיקה מלאי של חלקי חילוף מקוריים ועדכניים למען אפשר שירות תקין לאורך שנים. החברה מציעה ללקוחות גם שדרוג על פי החידושים וההתחדשות ברמת החלקים והמערכות המרכיבות את המוצר.


אורקל מציעה ללקוחותיה הסכמי שירות ארוכי טווח (שנה ומעלה) אשר מאפשרים ללקוח להיות בטוח ברציפות העבודה התקינה של מערכות הגנרציה שברשותו. הסכמי שירות אלה מותאמים לצרכים המיוחדים של הלקוח ויכולות המימון שלו.


השירות הניתן ע"י אורקל, ניתן גם בחו"ל בין עם מדובר ביצוא ישיר או ביצוא עקיף, והכל בכפוף להסכם שנחתם עם הלקוח.

שירות

חופות

 

 

חופות אקוסטיות

 

 

sofer 020  

 

 

חופות אקוסטיות

 

גנרטורים 

גנרטור

התקנה גנרטור

שירות גנרטור

גנרטור 6.3.13 1047 


  בניית אתר אינטרנט |   קידום אתרים